Antitrombin (enz), P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Antitrombin (enzFX)
  • AT (aktivitet)
Rapportnamn: P-Antitrombin(enz)
Indikationer / kompletterande analyser:
Venös och arteriell trombosutredning. Släktutredning. Misstanke om DIC (disseminerad intravasal koagulation). Nefrotiskt syndrom.

För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning.
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:
Citratrör 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp. Vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid.
 
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.
Förvaring / transport:
Till Klinisk kemi för centrifugering inom 30 minuter efter provtagning.

Centrifugering: Sker i 10 minuter vid 3 000 x g (alt.15 minuter vid 2 000 x g). Plasma överförs till ett Ellermanrör eller motsvarande. OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter vid avhällning.

Vid förvaring längre än 8 timmar fryses avhälld plasma.
Referensintervall:
Enhet: kIE/L
 < 5 dagar  0,39-0,87
 5-30 dagar  0,41-0,93
 1-3 mån  0,48-1,08
 4-5 mån  0,73-1,21
 ≥ 6 mån  0,85-1,25
Pediatriska referensintervall är något osäkra.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja