Anti-Mylleriskt hormon, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: AMH
Rapportnamn: S-AMH
Indikationer / kompletterande analyser:
Bedömning av ovariell reserv inför IVF eller annan assisterad befruktning, primär ovariell insufficiens, polycystiskt ovariesyndrom PCOS samt granulosacellstumörmarkör.
Minst två prover bör tas i två olika menscykler före kliniska ställningstagnaden vid till exempel in vitro fertilisering.
Kompletterande analyser: S-FSH, S-LH, S-Östradiol, S-Inhibin B.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminiscens
Remiss:

Klinisk kemi,Special

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Medicinsk bedömning kvinnor med indikation ”ovarialreserv”, korrelation S-AMH till antalet antrala folliklar (AFC):

Enhet: mikrog/L
≤ 0,68  Störst sannolikhet för AFC 0-7 
0,68 - 2,3  Störst sannolikhet för AFC 8-15
> 2,3  Störst sannolikhet för AFC > 15
             
          
 
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen