Angiotensin converting enzyme, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: ACE, S-
Rapportnamn: S-ACE
Remiss:

Special

Provtagning:

Gelrör, gul propp

Centrifugeras inom 4 timmar, därefter hållbart en vecka i kyl.

Referensintervall:
Enhet: E/L
< 70
Kommentar:

Prover från patienter som behandlas med ACE hämmare (t. ex. Captopril) bör analyseras inom 4 timmar. Effekten av ACE hämmare minskar vid längre förvaring av provet och medför risk för falskt förhöjda värden.