Angiotensin converting enzyme, Csv-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: ACE, Csv-
Rapportnamn: Csv-ACE
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid sarkoidos har 2/3 av patienterna förhöjda ACE-nivåer i serum någon gång under sjukdomstiden. Genetisk polymorfism påverkar ACE-metodens känslighet och specificiteten är begränsad eftersom även andra granulomsjukdomar kan gå med förhöjda ACE-nivåer (beryllios, silikos, lepra, primär biliär cirros, histoplasmos, allergisk alveolit och asbestos).
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Centrifugrör koniskt, PS (polystyren). Rörstorlek: 12 mL.
Se bild på röret

Minst 1 mL.

Vid samtidig beställning av mer än en Csv-analys till Klinisk kemi kan en del analyser beställas på samma rör. Se vidare Cerebrospinalvätska, kemisk diagnostik för mer information om provmängder och möjliga kombinationer.

Provtagningsordningen är viktig när flera olika analyser skall beställas. För multidisciplinär beställning se Cerebrospinalvätska – rörtyper, rörens ordningsföljd, provmängder.

Förvaring / transport:
Transporteras till Klinisk kemi inom 3 timmar. Vid längre tids förvaring centrifugeras och fryses provet inom 4 timmar.
Referensintervall:
Enhet: E/L
< 2
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång var 3:e vecka.