Androstendion, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: A-4
Rapportnamn: S-Androstendion
Indikationer / kompletterande analyser:
1) Utredning av misstänkt hyperandrogenism hos kvinnor och barn, dock alltid tillsammans med S-Testosteron, S-SHBG och S-DHEAS.
2) Som komplement till S-17-alfa-Hydroxiprogesteron vid övervakning av behandling av adrenal hydroxylasdefekt.
Metod:
Kromatografi (LC), masspektrometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Provet ska tas kl 09-13 på grund av dygnsvariationen.
Ange provtagningstid.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium. 
Ocentrifugerat prov: 
  • Rumstemperatur, max 4 timmar 
Centrifugering: 
  • 10 min i 2000 G 
Centrifugerat och avhällt prov: 
  • Rumstemperatur, max 24 timmar  
  • Kylt, max 48 timmar  
  • Fryst, vid längre än 48 timmars förvaring 
För prover som skickas med post, se information här
Referensintervall:
Enhet: nmol/L

Barn:
1-7 dagar, prematura  < 15 
1-7 dagar, fullgångna  < 10 
8-28 dagar < 10 till < 2,4 (sjunkande) 
1-12 månader < 2,4 
1-8 år  < 1,8 

Kvinnor:
9-17 år  1,0-8,0 
18-49 år 1,0-7,2 
≥ 50 år  0,5-3,0 

Män:
9-17 år  1,0-5,5 
≥ 18 år  1,2-5,0 
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka
Ackreditering:
Ja