Androstendion, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: A-4
Rapportnamn: S-Androstendion
Indikationer / kompletterande analyser:
1) Utredning av misstänkt hyperandrogenism hos kvinnor och barn, dock alltid tillsammans med S-Testosteron, S-SHBG och S-DHEAS.
2) Som komplement till S-17-alfa-Hydroxiprogesteron vid övervakning av behandling av adrenal hydroxylasdefekt.
Metod:
Kromatografi (LC), masspektrometri
Remiss:

Klinisk kemi
Special

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Provet ska tas kl 09-13 på grund av dygnsvariationen.
Ange provtagningstid.
Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras och skickas i rumstemperatur eller kylt om ankomst till Klinisk kemi senast påföljande dag. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:
Enhet: nmol/L

Barn:
1-7 dagar, prematura  < 15 
1-7 dagar, fullgångna  < 10 
8-28 dagar < 10 till < 2,4 (sjunkande) 
1-12 månader < 2,4 
1-8 år  < 1,8 

Kvinnor:
9-17 år  1,0-8,0 
18-49 år 1,0-7,2 
≥ 50 år  0,5-3,0 

Män:
9-17 år  1,0-5,5 
≥ 18 år  1,2-5,0 
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka
Ackreditering:
Ja