Amyloid A, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • SAA
  • Serum Amyloid A protein
Rapportnamn: P-SAA (Amyloid A)
Indikationer / kompletterande analyser:
Serum amyloid A (SAA) är ett lågmolekylärt apolipoprotein (12 kDa) som liksom CRP är ett känsligt akutfasprotein och kan öka flera tusen gånger vid inflammatoriska processer. SAA är känsligare än CRP vid virusinfektioner och vid behandling med cyklosporin och kortikosteroider. Vid kroniska inflammations-sjukdomar kan ett fragment av SAA inlagras som amyloid A i olika organ, framför allt i njurarna, och orsaka reaktiv eller sekundär amyloidos. SAA är den bästa markören för att styra långvarig antiinflammatorisk behandling om man vill minska risken för utveckling av amyloidos.
Metod:
Immunkemi, nefelometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

OBS! Minst 1 mL blod krävs för analys.

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst plasma.
Referensintervall:
Enhet: mg/L
< 10
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.