Amylas, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Amylas
Indikationer / kompletterande analyser:
Analysen av amylas (total) i plasma diskriminerar ej mellan amylas från spottkörtlar respektive pankreas. Vid klinisk misstanke om pankreasaffektion rekommenderas därför i första hand analys av pankreasamylas i plasma. Hos barn eller svårstuckna patienter rekommenderas analys av pankreasamylas i urin.
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektronisktk i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikrokat/L
< 1 mån  < 0,10
1-3 mån  < 0,40 
4 mån - 3 år  < 1,00 
4-17 år  0,35-1,25 
≥ 18 år 0,40-2,00 

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja