Ammoniumjon, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Ammoniumjon
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp

Röret ska vara helt fyllt.
Ange provtagningstid.

Blanda provröret väl. Prov tas i iskylt rör och transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 15 minuter.
Kapillärtagna prover samt venöst tagna prov i mikrorör rekommenderas ej då luftexposition medför falsk förhöjning av ammoniumjonkoncentrationen. Angivet referensintervall från Klinisk kemi kan då ej tillämpas.

Förvaring / transport:
Transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 15 minuter. Vid längre tids förvaring kylcentrifugeras röret (med propp) och därefter fryses avhälld plasma. Kylcentrifug finns på samtliga sjukhuslaboratorier men kontrollera att närvårdslaboratoriet har kylcentrifug om patienten ska provtas utanför sjukhuset.
Referensintervall:
Enhet: mikromol/L
11-32
Felkällor: Hemolys > 0,5 g/L, Lipemi > 1 g/L Intralipid
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.