Alkaliskt fosfatas, isoenzymer, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • ALP (isoenzymer), S-
  • Fosfatas, alkaliskt, isoenzymer, S-
Rapportnamn: S-ALP, isoenzymer
Indikationer / kompletterande analyser:
Förhöjda ALP-nivåer av okänd genes. Elektroforetisk, semikvantitativ separation av lever-, skelett-, tarm- och gallvägs-ALP utförs. Hos vissa barn med postinfektiös ALP-stegring, s.k. benign hyperfosfatemi, ses ett typiskt isoenzymmönster s.k. benign hyperfosfatemi.
S-Alkaliskt fosfatas, placentatyp (PLAP) finns som separat analys.
Metod:
Elektrofores
Remiss:

Klinisk kemi
Special

Provtagning:
Gelrör, gul propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Bedömning av laboratorieläkare
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

Ja

Kommentar: