Alkaliskt fosfatas, benspecifikt, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • ALP, benspecifikt
  • BALP
  • Fosfatas, alkaliskt, benspecifikt
  • Skelett-ALP
Rapportnamn: S-ALP, benspecifikt
Indikationer / kompletterande analyser:
Benspecifikt ALP-koncentrationen i serum speglar osteoblasternas aktivitet och den är en bra biokemisk markör vid uppföljning av benmetabola sjukdomar, såsom osteoporos och Mb Paget.
Benspecifikt ALP relateras i regel alltid till totalmängden ALP.
Kompletterande analys: Beställning av totalmängd ALP (P-Alkaliskt fosfatas) rekommenderas.
Metod:
Immunkemi, kemiluminiscens
Remiss:

Klinisk kemi
Special

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi inom 2 dygn. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L

Kvinnor: < 27
Män: < 33
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej