Albumin/Kreatinin, morgon, U-

Klinisk kemi

Rapportnamn: U-Alb/Krea, morgon
Indikationer / kompletterande analyser:
Ett enkelt sätt att utesluta albuminuri/mikroalbuminuri med ett stickprov.
Metod:
Beräknat värde
Remiss:
Klinisk kemi Allmän
eller på remiss Lokala närvårdsanalyser
Provtagning:
10 mL i centrifugrör, koniskt, PS (polystyren), av nykastad morgonurin (första morgonportionen).
Förvaring / transport:
Blanda urinen innan den hälls av i rör. Förvara och skicka urinen kylt om ankomst till Klinisk kemi inom 3 dygn. Vid längre tids förvaring fryses provet.
Referensintervall:
Enhet: mg/mmol
< 3,0
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej