Albumin, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Albumin
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:
Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: g/L
< 41 år  36-48 
41-70 år  36-45 
≥ 71 år  34-45 

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja