Albumin, Csv-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Csv-Albumin
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:
Centrifugrör koniskt, PS (polystyren). Rörstorlek: 12 mL.
Se bild på röret

Minst 1 mL (ej första röret i tappordning). Provet blandas väl.
Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Vid samtidig beställning av mer än en Csv-analys till Klinisk kemi kan en del analyser beställas på samma rör. Se vidare Cerebrospinalvätska, kemisk diagnostik för mer information om provmängder och möjliga kombinationer.

Provtagningsordningen är viktig när flera olika analyser skall beställas. För multidisciplinär beställning se Cerebrospinalvätska – rörtyper, rörens orningsföljd, provmängder.
Förvaring / transport:
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.
Referensintervall:

Enhet: mg/L

6 mån - 14 år < 225
15-29 år < 260
30-39 år < 280
40-49 år < 320
≥ 50 år < 400
Svarsrutiner:
Analys utförs alla dagar dygnet runt.
Ackreditering:

Ja