APT-tid, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Aktiverad partiell tromboplastintid
  • APT-tid
  • APTT
  • APT-tid (mixning)
Rapportnamn: P-APT-tid
Indikationer / kompletterande analyser:
Blödningsutredning. Preoperativ bedömning. Kontroll av heparinbehandling.

Vid förlängd APT-tid kan mixtest APT-tid beställas. Beställning av mixtest APT-rid sker efter konsultation med koagulationsjour på konsultremiss eller elektroniskt genom analysen P-Spec Koag (PPP). Resultatet tolkas av beställaren.
Metod:
Koagelbildning, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Ange eventuell heparinbehandling.

Provtagning:
Citratrör 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp. Vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid
Förvaring / transport:
Till Klinisk kemi för centrifugering inom 30 minuter efter provtagning. 

Centrifugering: Sker i 10 min vid 3 000 x g (alt.15 min vid 2 000 x g). Plasma överförs till ett Ellermanrör eller motsvarande. OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
 
Avhälld plasma förvaras och skickas i rumstemperatur om ankomst till Klinisk kemi inom 3,5 timmar.

Vid förvaring längre än 4 timmar fryses avhälld plasma.
Referensintervall:
​Enhet: s ​.
​1 mån-1 år​22-33
​>1 år​20-30
​Pediatriska referensintervall är något osäkra.
(Riktområde vid heparinbehandling: 50-90 s) ​
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja