Adrenokortikotropt hormon, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • ACTH
  • Kortikotropin
Rapportnamn: P-ACTH
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid misstanke om hypofysberoende hypersekretion av kortisol (Cushings sjukdom), primär hypersekretion av kortisol (Cushings syndrom), vid primär binjurebarksinsufficiens (Addisons sjukdom) samt ektopisk ACTH-produktion.

Komplement till S-Kortisol och Pt(U)-Kortisol vid utredningar rörande överfunktion i binjurebarken.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:
EDTA-rör, lila propp

Dygnsvariation föreligger, varför provtagningstiden bör standardiseras (provtagning vid flera tidpunkter rekommenderas).

Ange provtagningstid.  

Prov tas i iskylt rör och transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter. När denna möjlighet inte finns, se ”Förvaring / transport”.
Förvaring / transport:
Prov tas i iskylt rör och transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter. Vid längre tids förvaring kylcentrifugeras och fryses avhälld plasma.

Kylcentrifug finns på samtliga sjukhusanslutna laboratorier men kontrollera att närvårdslaboratoriet har kylcentrifug om patienten ska provtas utanför sjukhus.
Saknas kylcentrifug kan provet centrifugeras efter kylning i isbad i 10-15 minuter.
Referensintervall:

Enhet: pmol/L
1,6-14

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja