Dopamin,Homovanillat,Vanillinmandelat/Kreatinin , U

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: Beställs som U DA,HVA,VMA/Krea och besvaras som U-Dopamin, U-Homovanillat och U-Vanillinmandelat
Indikationer / kompletterande analyser:

Neuroblastom

Metod:

​Kromatografi (LC), elektrokemi

Remiss:

​Elektronisk eller på konsultremiss
Konsultremiss: skriv neuroblastomutredning  (U)

(Vid utredning då även U-Noradrenalin och U-Adrenalin skall  bestämmas kan gruppen Katekol,HVA,VMA/Krea beställas.) 

Anteckna på remissen om patienten står på något läkemedel.

L-Metyldopa (Aldomet) metaboliseras i kroppen till L-Metyldopamin, som används som inre standard i analysen. Aldomet bör därför utsättas några dagar före provsamling.

Provtagning:

Stickprov tas i 10 mL centrifugrör med tillsats av 1,5% 6mol/L saltsyra (150 µL 6mol/L HCL till 10 mL urin). Centrifugör med tillsatt HCL finns att hämta på Laboratoriets provinlämning i Solna. U-Kreatinin besvaras automatiskt.

Om dygnssamling önskas kan grupperna Katekol,HVA,VMA/Krea eller Pt(U)-Katekoler,dygn beställas.

Förvaring / transport:

​Förvara urinen kyld före transport. Om hela dunken skickas kan den transporteras i rumstemperatur (volymen gör att kylan bibehålls ett tag). Provrör skickas kylt.

Provet skickas fryst om ankomst till Klinisk kemi senare än 3 dygn efter provtagning.

Referensintervall:

​U-Dopamin/Krea
Enhet: nmol/mmol

​< 2 år​< 2200
​2-4 år​< 1130
​5-9 år​< 770
​≥ 10 år​< 400

 

U-Homovanillat/Kreatinin
Enhet: mikromol/mmol

​​<1 år​< 20
​​1- <2 år​​< 14
2-4 år​​< 11
​​5-9 år​​< 9,4
​​10-19 år​​< 7,9
​​≥ 20​​< 4,7

 

U-Vanillinmandelat/Kreatinin
Enhet: mikromol/mmol

< 2 år< 11
2-4 år< 6,3
5-19 år< 4,7
≥ 20< 3,4
Ackreditering:

​Nej