Echinokocker

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Echinococcus
  • Dvärgbandmask
  • levercysta echinokocker
  • cystvätska echinokocker
Indikationer / kompletterande analyser:
​Infektion med Echinokocker vid cysta i lever eller andra organ

Beställ: Parasiter, mikroskopi -övrigt. Ange Echinokocker på Kliniska uppgifter och provlokal på lokalisation.

Undersökning som utförs:
- Mikroskopi av cystvätska efter terapeutisk eller diagnostisk punktion av Echinococcus cysta i lever eller andra organ.
- Undersökning av parasitviabilitet utförs om det är angett på beställningen.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi

Viktigt att ange på beställningen:
- Kliniska uppgifter och eventuell utlandsvistelse
- Misstanke om echinokockinfektion
- Önskemål om viabilitetsundersökning
- Provlokal
Provtagning:
Om parasitviabilitet önskas, undvik provtagning helg och eftermiddag före helg.

Parasiter, mikroskopi -övrigt
- Cystinnehåll från punktat/aspirat, i Sterilt provrör eller burk, minst 2 mL.
Förvaring / transport:
​Förvara och transportera provet i rumstemperatur.
Provet bör komma till laboratoriet samma dag som provtagningen är utförd.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner. 
Svarsrutiner:
Echinokocker: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.