Stickskada

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: 0-prov
Indikationer / kompletterande analyser:
Risk för blodsmitta vid stickskada eller stänk, exponerad person och smittkälla.

Ta prov på smittkällan, indexpatient, så snart som möjligt:
Beställ: Hepatit B HBsAg -S
Beställ: Hepatit C HCV-Ak  -S
Beställ: HIV 1/HIV 2 -Ak/Ag -S

Vid känd HIV, hepatit B bör infektionsläkare kontaktas för eventuellt behov av HIV-RNA eller HBV-DNA analys

Ta prov (0-prov) på den drabbade/skadade personen inom 48 timmar efter smittillfället:
Provet kan antingen beställas till frysning eller direkt till analyser.

Prov till frysning:
Beställ: Frysning utan analys (Mikro) -S

Prov direkt till analys:
Beställ: Hepatit B HBsAg -S
Beställ: Hepatit B HBs-Ak -S
Beställ: Hepatit C HCV-Ak  -S
Beställ: HIV 1/HIV 2 -Ak/Ag -S

Vid behov tas uppföljningsprov enligt Handlingsprogram för att förebygga blodburen smitta och handlägga tillbud i Region Stockholm
Vårdgivarguiden, Förebygga blodburen smitta - Handlingsprogram
Remiss:

​Klinisk mikrobiologi

Provtagning:

Frysning utan analys, 0-prov
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Hepatit B, hepatit C och HIV
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Blodprov förvaras kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
​Hepatit B Ak/Ag (antikroppar och antigen): Svar lämnas inom 1-4 vardagar.

Hepatit C och HIV 1/HIV 2 -Ak/Ag: Negativt svar lämnas inom 1-2 vardagar. Vid eventuellt behov av kompletterande analyser kan svaret dröja ytterligare någon vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.