Kalprotektin, X-

Klinisk kemi

Rapportnamn: X-Kalprotektin
Indikationer / kompletterande analyser:

​X-Kalprotektin är endast uppsatt i studiesyfte för analys av kroppsvätskor såsom t.ex. led eller pleuravätska. Referensområde saknas.
Obs! För analys av Kalprotektin i plasma eller feces hänvisas till P-Kalprotektin respektive F-Kalprotektin.

Markör för neturofil aktivering och lys.

Tilläggsinformation

​Kalprotektin är en heterodimer bestående av av proteinerna S100A8 och S100A9 (ca 24 kDa för dimeren). Den är anrikad i framför allt neutrofila granulocyters granula och cytoplasma och frisätts vid aktivering eller sönderfall. Kalprotektin kan binda kalcium, magnesium och zink vilket anses ge en bakteriostatisk effekt. Kalprotektin är inte beroende av leversyntes och kan därmed spegla förändringar i inflammationsaktivitet snabbare än många andra markörer.
X-Kalprotektin är avsedd för kroppsvätskor såsom led- eller pleuravätska, men referensområden saknas, då metoden ej är validerad i dessa provmaterial.

Metod:

​Partikelförstärkt turbidimetrisk immunoassay

Remiss:

​Elektroniskt eller konsultremiss

Provtagning:

​Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp

Tilläggsinformation

​Prov som ej når laboratoriet inom 2 h skall centrifugeras och avskiljs. Vid längre tids förvaring fryses provet.

Referensintervall:

​Enhet mg/L

Referensintervall saknas

Felkällor: Provets konsistens kan försvåra eller omöjliggöra analys.
Ackreditering:

​Nej