Kalprotektin, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: P-Calprotektin
Rapportnamn: P-Kalprotektin
Indikationer / kompletterande analyser:

​Markör för neturofil aktivering och lys.

Tilläggsinformation

​Kalprotektin är en heterodimer bestående av av proteinerna S100A8 och S100A9 (ca 24 kDa för dimeren). Den är anrikad i framför allt neutrofila granulocyters granula och cytoplasma och frisätts vid aktivering eller cellsönderfall. Kalprotektin kan binda kalcium, men även magnesium och zink vilket anses ge en bakteriostatisk effekt. Kalprotektin är inte beroende av leversyntes och kan därmed spegla förändringar i inflammationsaktivitet snabbare än många andra markörer.
I ledvätska kan mycket höga koncentrationer förekomma (se X-Kalprotektin).

Metod:

​Partikelförstärkt turbidimetrisk immunoassay

Remiss:

​Elektroniskt eller på konsultremiss

Provtagning:

​Na-Heparinrör, mörkblå propp

Förvaring / transport:

Prov som ej når laboratoriet inom 2 h skall centrifugeras och plasma avskiljas. Avskild plasma kan förvaras i kyl 48 h. Vid längre tids förvaring fryses plasma.

Referensintervall:

​<0,76 mg/L

Felkällor: Provtagningsrör med gel kan ge falsk ökning av P-Kalprotektin. Bestämning av Kalprotektin i serum kan ge sporadiskt falskt förhöjda värden och bör undvikas.
Svarsrutiner:

​Vardagar kontorstid

Ackreditering:

​Nej