Spec Koag, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Specialkoagulation
Rapportnamn: P-Spec Koag (PFP) samt P-Spec Koag (PPP)
Indikationer / kompletterande analyser:

​Analysen kan endast beställas av koagulationsmottagning. Övriga beställare kan använda analysen efter överenskommelse med specialkoagulationslaboratoriet eller på uppmaning av klinisk koagulationsjourläkare.

Analysbegreppet ”Spec Koag” motsvarar ingen egen analys, utan används endast för att skicka elektroniska beställningar till specialkoagulationslaboratoriet, för analys av specialiserade koagulationsanalyser vilka ej är elektroniskt beställningsbara.

Remiss:

Elektronisk beställning från specialiserade beställare (motsvarar konventionella konsultremisser till specialkoagulationslab).

Provtagning:

​Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid.

Transport till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning kan ske inom Stockholmsregionen på följande provtagningsenheter:
Karolinska, Solna: Provtagningscentralen Nya Karolinska, Eugeniavägen 3 (D3:55) entréplanet
Karolinska, Solna: Strålbyggnaden, Akademiska stråket 13 (G4:04)
Karolinska Solna: Barnprovtagning Nya Karolinska, Eugeniavägen 23 (C3:25)
Karolinska, Huddinge: Provtagningscentralen, Hälsovägen 13 (C1:52) entréplanet.
Danderyds sjukhus: Provtagningscentralen, Mörbygårdsvägen
Norrtälje Sjukhus: Provtagningscentralen, Lasarettsgatan 4-6, ingång via huvudentré
Södersjukhuset: Provtagningscentral, Sjukhusbacken 10, ingång via huvudentré, gå mot hiss K, L och R, plan 0
Södertälje Sjukhus, Rosenborgsgatan 6-10, ingång via huvudentré

Förvaring / transport:

Provhantering utanför Karolinska, Solna:

P-Spec Koag (PFP), kortnamn KOAG83:
Provet ska dubbelcentrifugeras inom 30 minuter efter provtagningen för att få trombocytfri plasma (PFP).

 • Centrifugeras vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC i 10 minuter). Plasman överförs till ett plaströr.
  OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
 • Centrifugera plasman igen vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC i 10 minuter).
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör, ca 0,6 mL/rör.
 • Rören fryses omedelbart i -70 °C.

P-Spec Koag (PPP), kortnamn KOAG96 :

 • Centrifugeras inom 30 minuter vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC i 10 minuter) för att få trombocytfattig plasma (PPP).
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
  OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
 • Rören fryses omedelbart i –70°C.
Referensintervall:

​Se respektive analys.

Svarsrutiner:

​Beställningen besvaras när provet mottagits på specialkoagulationslaboratoriet och önskad koagulationsanalys har beställts av laboratoriet.

Svarstid för önskad analys, se PTA för den analysen.