Pankreas och periampullära tumörer, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativa sökord:
  • Bukspottkörtel
  • histopatologisk diagnostik
  • pancreas
  • pankreascancer
Metod:
Histopatologi
Remiss:
Remitterande kliniker bör ange följande information på remissen:

(1) klinisk diagnos (misstänkt tumörtyp, lokalisering och ursprung) och / eller
(2) indikation för operation eller biopsitagning och
(3) provtyp (Whippleresektat, pylorusbevarande pankreatikoduodenektomi; total, distal eller central resektion). Ytterligare medföljande organ eller strukturer (t.ex. ven, mesokolon) anges och förekomst av eventuella suturmarkeringar förklaras. Om patienten har genomgått preoperativ behandling bör detta anges, samt i så fall vilken.
Provtagning:

Instruktioner till insändare för preparathantering (före formalinfixering)

Operationspreparat bör skickas ofixerade till patologavdelningen för att provtagning från färsk vävnad till biobanken ska kunna utföras. Alla strukturer eller organ i preparatet förutom de som vanligen medföljer (t.ex. resektat av vena mesenterica superior/vena portae (SMV/PV) och kolon) kan suturmarkeras av kirurgen. Preparatet öppnas utmed magsäckens curvatura major och utmed duodenalväggen mitt emot Vaters ampull, efter försiktig, trubbig sondering med ett finger för att undvika att skära igenom eventuella lesioner i duodenom eller runt Vaters ampull. Om gallblåsan medföljer bör den öppnas longitudinellt. Lumen sköljs med vatten och preparatet fixeras fritt flytande under 24 - 48 timmar i rikligt med 4 % buffrad formaldehyd. Det är viktigt att preparatet och i synnerhet ytan hålls intakt. Preparatet bör därför inte öppnas på något annat sätt än som beskrivs ovan och i synnerhet får pankreas huvudgång och gallgången varken sonderas eller öppnas. Ett, högst två snitt i axialplanet kan göras för att ta prover från vävnad till biobanken. Huruvida färska vävnadsprover kan tas eller inte (till biobank eller för andra ändamål) avgörs av patologen och får aldrig äventyra diagnostiken.

Mellannålsbiopsier fixeras omedelbart i 4 % buffrad formaldehyd.

Fixering: Se provtagning.
Förvaring / transport:
Ofixerade operationspreparat skall skickas omgående i hink med ispåse till patologavdelningen. Fixerade preparat förvaras i rumstemperatur.
Ackreditering:
Ja.
Kommentar:
Inför operation av pankreas skall patologi cytologi laboratoriet förvarnas på tel 08 – 585 878 26.