Bakterieodling, ortopediskt implantat

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Sonikering med bakterieodling, ortopediskt implantat
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om infektion vid revision av ortopediskt implantat, exempelvis höft eller knä
Beställ: Bakterieodling -ortopediskt implantat
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Bakterieodling, ortopediskt implantat
- Ortopediskt implantat, lägg provet i Steril burk för implantat.

Vid transporttid som är mer än 3 timmar, fyll på fysiologisk koksaltlösning till burken precis så att det täcker implantatet.

Tilläggsinformation

Steril burk för implantat:
Det finns både stor och liten burk. Använd den storlek som passar bäst till det ortopediska implantatet.
Förvaring / transport:
Placera burken i en plastpåse. Tejpa inte direkt på burken det förstör burken.
Burken får inte skickas med rörpost.

Förvara provet kylt. Kan skickas i rumstemperatur
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Bakterieodling: Svar lämnas inom 10 vardagar
Positivt svar lämnas så fort växt framträder.