ANCA IFL (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • C-ANCA
  • P-ANCA
  • Antineutrophil cytoplasmatiska antikroppar (ANCA)
  • Vaskulit
Rapportnamn: C-ANCA P-ANCA, S-, med immunfluorescens (IFL)
Indikationer / kompletterande analyser:
Analysen används för diagnostik av snabbt progredierande glomerulonefriter och systemiska vaskuliter, som Granulomatös polyangiit (GPA även tidigare kallad Wegeners granulomatos), microskopisk polyangiit (MPA) eller Eosinofil granulomatos med polyangiit (EGPA även tidigare kallad Churg-Strauss), men har även kompletterande diagnostiskt värde vid inflammatoriska tarmsjukdomar.

Tilläggsinformation

Antikropparna är riktade mot neutrofila granulocyters cytoplasmatiska antigen (ANCA). Autoantikroppar som vid immunfluorescensfärgning av granulocyter ger ett perinukleärt infärgningsmönster (p-ANCA) är riktade mot bl.a. myeloperoxidas (MPO) medan de som ger ett kornigt cytoplasmatiskt mönster (c-ANCA) företrädesvis är riktade mot proteinas 3 (PR3).

p-ANCA förekommer vid systemisk vaskulit, framförallt vid mikroskopisk polyangiit men även vid Granulomatosis with polyangiitis (GPA), (tidigare Wegener’s granulomatos, WG).
 
c-ANCA förekommer framförallt vid Granulomatosis with polyangiitis (GPA), (tidigare Wegener’s granulomatos, WG) men även vid andra systemiska vaskuliter såsom mikroskopisk polyangiit, Churg-Strauss syndrom och nekrotiserande glomerulonefrit.

p-ANCA kan även förekomma vid inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD=inflammatory bowel diseases) framförallt hos patienter med ulcerös kolit och vid reumatoid artrit och läkemedelsinducerad SLE.
Metod:
Immunfluorescens (IFL)
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
Provtagning:
5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL.
Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen. 
Referensintervall:
<1,0 E/mL
Svarsrutiner:
Analysen utförs en gång i veckan. Svar ges vanligtvis inom 1 vecka. 
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet, 
telefon 08-517 759 30.