von Willebrandfaktor CBA, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • vWF-CBA, P-
  • vWF-Collagen binding assay, P-
  • vWF-kollagenbindande aktivitet, P-
Rapportnamn: P-vWF-CBA
Indikationer / kompletterande analyser:
Klassifikation av von Willebrands sjukdom.
Analys av von Willebrandfaktorns förmåga att binda till kollagen (vWF:CBA) kan bidra till diagnostiken när det gäller att särskilja mellan de 4 olika undergrupperna av vWS typ 2. Vid analys av vWF:CBA ska analys av vWF:Ag göras samtidigt för att kunna beräkna kvoten vWF:CB/vWF:Ag.
Metod:
ELISA, fotometri
Remiss:
Konsultremiss
Provtagning:

Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Vid frågor om provtagning på små barn, var god kontakta Klinisk kemi Specialkoagulation, Karolinska Solna, telefon 08-517 73102.

Ange provtagningstid.

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter:

Förvaring / transport:

Provhantering utanför Karolinska, Solna:
Centrifugeras inom 30 minuter efter provtagning vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC under 10 minuter).
Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Rören fryses omedelbart i –70 °C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket, rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.

Adress: Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Anna Steckséns Gata 49, 171 64 Solna

Referensintervall:
Bedömning av laboratorieläkare
Svarsrutiner:
Vid behov, i samråd med koagulationskonsult
Ackreditering:

​Nej