Tuberkulos-antigen, interferon gamma svar (IGRA), 4 rör

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Quantiferon
  • IGRA-test
Indikationer / kompletterande analyser:
Smittspårning eller screening för latent tuberkulos
Beställ: Tuberkulos-Ag IGRA -blod
Analys: Tuberkulos-Ag 1 och Tuberkulos-Ag 2 IFN gammasvar utförs alltid tillsammans.

Vid misstanke om aktiv tuberkulos bör i första hand annan diagnostik utföras, se Mykobakterier eller aktuellt provmaterial.

Tilläggsinformation

Analysen utförs i första hand för att upptäcka latent tuberkulos vid exempelvis smittspårning eller screening och kan i många fall ersätta det sedvanliga hudtestet, PPD. Testet är särskilt värdefullt hos tidigare BCG-vaccinerade patienter eller vid svårtolkade PPD-resultat.

Detta test detekterar ett cellmedierat immunsvar mot tuberkulosantigener genom att blod från patienten inkuberas tillsammans med antigenerna. Om patienten har ett immunsvar producerar de vita blodkropparna interferon-gamma vilket kan mätas med ELISA teknik. 

Två rör med antigen ingår i testen. TB1-röret stimulerar framförallt CD4-celler och TB2-röret stimulerar både CD4- och CD8- celler. Den kliniska betydelsen av detta är ännu oklar.
Remiss:
Remiss Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Provtagningen för TBC-screeningen utförs på utvalda provtagningsenheter inom Stockholms Läns Landsting (SLL).
Förteckning över provtagningsenheter som utför provtagningen

Planera provtagningen

Provet bör vara på laboratoriet vardagar (helgfria), klockan 08:00-18:00.

Testet kan bli falskt positivt genom en boostringseffekt av PPD. Om både PPD och Tuberkulos-Ag ska utföras bör antigentesten tas senast på avläsningsdagen av PPD.

Förberedelser
Beställ provrören enligt ordinarie rutiner. Fyra vacuumrör levereras per provtagning, NIL (grå kork), TB1 antigen (grön kork), TB2 antigen (gul kork) och Mitogen (lila kork). Rörkostnaden debiteras beställaren.
Kontrollera att hållbarheten på rören inte har passerat utgångsdatum.

Provtagning
Bild på Tuberkulos-Ag, 4 rör

Ange klockslag och datum för provtagningen på beställningen (remissen).
Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp, 5/3 mL ska alltid tas före dessa rör. Provet får inte tas kapillärt, vid frågor kontakta
Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet.
Provet tas i följande rörordning
  1. NIL (grå kork) negativ kontroll
  2. TB1-antigen (grön kork)
  3. TB2-antigen (gul kork)
  4. Mitogen (lila kork) positiv kontroll
Fyll varje rör med 1 ml blod och kontrollera att blodnivån är inom den svarta markeringen på sidan av provröret. Observera att rören fylls långsammare än vanliga vacuumrör, vänta gärna 2-3 sekunder när det verkar ha slutat rinna.

Direkt efter provtagningen
Skaka rören upp och ned 10 gånger för hand. När blodet täcker hela rörväggen som en film är hanteringen klar. Momentet är mycket viktigt eftersom antigen på rörväggens insida måste lösas upp i blodet.
Förvaring / transport:
Transport inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
Provet ska vara på laboratoriet inom 16 timmar från provtagning. Förvara och skicka rören i rumstemperatur.

Förvaring och transport utanför Stockholms läns sjukvårdsområde:
Kan utföras i samarbete med lokalt laboratorium. Värmeskåp och centrifug krävs, ange inkubationstid på remissen.
Skaka rören upp och ned 10 gånger för hand. Ställ rören upprätt i värmeskåpet i 37Cº, 16 - 24 timmar. Efter förvaring i värmeskåp centrifugeras rören vid 2000-3000 g i 15 minuter. Skicka rören med ordinarie transport, kylförvaring rekommenderas.

Skicka provet till Provinlämningen Karolinska Universitetslaboratoriet Solna
Svarsrutiner:
Svar lämnas vanligen inom 1 vecka.

I provsvaret ges en sammanfattande tolkning som Positivt, Negativt eller Inte bedömbart.
Mätvärden för IFN-gamma-svaret redovisas separat utan tolkning.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.