Tuberkulos-antigen, interferon gamma svar (IGRA), 4 rör

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Quantiferon
  • IGRA-test
Indikationer / kompletterande analyser:
Smittspårning eller screening för latent tuberkulos:Tuberkulos-Ag (IGRA, Quantiferon)

Vid misstanke om aktiv tuberkulos bör i första hand annan diagnostik utföras, se Mykobakterier eller aktuellt provmaterial.

Tilläggsinformation

Analysen utförs i första hand för att upptäcka latent tuberkulos vid exempelvis smittspårning eller screening och kan i många fall ersätta det sedvanliga hudtestet, PPD. Testet är särskilt värdefullt hos tidigare BCG-vaccinerade patienter eller vid svårtolkade PPD-resultat.

Detta test detekterar ett cellmedierat immunsvar mot tuberkulosantigener genom att blod från patienten inkuberas tillsammans med antigenerna. Om patienten har ett immunsvar producerar de vita blodkropparna interferon-gamma vilket kan mätas med ELISA teknik. 

Två rör med antigen ingår i testen. TB1-röret stimulerar framförallt CD4-celler och TB2-röret stimulerar både CD4 och CD8 celler. Den kliniska betydelsen av detta är ännu oklar.
Remiss:
Remiss Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Provtagningen för TBC-screeningen utförs på utvalda provtagningsenheter  inom Stockholms Läns Landsting (SLL).
Förteckning över provtagningsenheter som utför provtagningen

Planera provtagningen
Provet bör vara på laboratoriet vardagar (helgfria), klockan 08:00-18:00.

Testet kan bli falskt positivt genom en boostringseffekt av PPD. Om både PPD och Tuberkulos-Ag ska utföras bör antigentesten tas senast på avläsningsdagen av PPD.

Förberedelser
Beställ provrören enligt ordinarie rutiner. Fyra vacuumrör levereras per provtagning, NIL (grå kork), TB1 antigen (grön kork), TB2 antigen (gul kork) och Mitogen (lila kork). Rörkostnaden debiteras beställaren. 
Kontrollera att hållbarheten på rören inte har passerat utgångsdatum.

Provtagning
Bild på Tuberkulos-Ag, 4 rör
Ange klockslag och datum för provtagningen på beställningen (remissen). 
Ta ett separat slaskrör, till exempel gelrör med gul propp 5 mL/3,5 mL. Rören för Tuberkulos-antigen ska inte användas som slaskrör. Slaskröret tas för att se att det finns ett blodflöde och för att få rätt blodmängd om butterfly används.

Provet tas i följande rörordning
  1. NIL (grå kork) negativ kontroll
  2. TB1-antigen (grön kork)
  3. TB2-antigen (gul kork)
  4. Mitogen (lila kork) positiv kontroll
Fyll varje rör med 1 ml blod och kontrollera att blodet når den svarta markeringen. Observera att rören fylls långsammare än vanliga vaccumrör, vänta gärna 2-3 sekunder när det verkar ha slutat rinna.

Direkt efter provtagningen
Skaka rören upp och ned 10 gånger för hand. När blodet täcker hela rörväggen som en film är hanteringen klar. Momentet är mycket viktigt eftersom antigenet på rörväggens insida måste lösas upp i blodet.
Förvaring / transport:
Transport inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
Provet ska vara på laboratoriet inom 16 timmar från provtagning. Förvara och skicka rören i rumstemperatur.

Förvaring och transport utanför Stockholms läns sjukvårdsområde:
Kan utföras i samarbete med lokalt laboratorium. Värmeskåp och centrifug krävs, ange inkubationstid på remissen. 
Skaka rören upp och ned 10 gånger för hand. Ställ rören upprätt i värmeskåpet i 37Cº, 16 - 24 timmar. Efter förvaring i värmeskåp centrifugeras rören vid 2000-3000 g i 15 minuter. Skicka rören med ordinarie transport, kylförvaring rekommenderas.

Skicka provet till Provinlämningen Solna
Svarsrutiner:
Svar lämnas vanligen inom 1 vecka.

I provsvaret ges en sammanfattande tolkning som Positivt, Negativt eller Inte bedömbart.
Mätvärden för IFN-gamma-svaret redovisas separat utan tolkning.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.