Vedolizumab, S-

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Entyvio
  • α4β7 integrin
Indikationer / kompletterande analyser:
Koncentrationsbestämning av vedolizumab i serum.

Tilläggsinformation

Vedolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp (IgG1) som binder specifikt till α4β7 integrin, en receptor som T-lymfocyter använder för homing till mag-tarmkanalen. Genom att blockera interaktionen mellan α4β7 och adhesionsmolekylen MAdCam-1, som uttrycks på tarmepitelceller, förhindrar Vedolizumab migrationen av T-lymfocyter till tarmen. Detta kan användas för behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar (Crohn’s sjukdom och ulcerös kolit).

Vedolizumab ges som en intravenös infusion vecka 0, 2 och 6, och därefter var 8:e vecka. Serumkoncentrationen av läkemedlet vid jämvikt, innan nästa infusion (dalvärden) uppvisar relativt stora skillnader mellan patienter. Koncentrationsbestämning av Vedolizumab kan utgöra en del av behandlingsutvärderingen.
Metod:
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) 
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi 
Provtagning:
5 mL i gelrör, gul propp.
Minsta mängd 1 mL serum eller 2 mL helblod.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Tilläggsinformation

Prov ska centrifugeras och förvaras kylt i väntan på transport i max 7 dygn. Prov ska centrifugeras, avhällas och förvaras fryst vid förvaring/transport längre än 7 dygn. Transporten kan ske i kyl- eller rumstemperatur. Alternativt, ej centrifugerade prover bör nå laboratoriet inom 4 timmar.
Referensintervall:

>2 µg/mL för patienter behandlade med läkemedlet (mätområde 2 – 60 µg/mL).

Ett terapeutiskt intervall har inte fastställts, se även FASS-text under preparatnamnet (Entyvio) .

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30.