Ustekinumab, S-

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Stelara
  • IL12p40
  • Psoriasis
Indikationer / kompletterande analyser:
Koncentrationsbestämning av ustekinumab i serum.

Tilläggsinformation

Ustekinumab är en humaniserad monoklonal antikropp som binder till p40-subenheten som ingår i cytokinerna interleukin-12 och -23. Läkemedlet är godkänt för behandling av psoriasis och psoriasisartrit, plackpsoriasis hos pediatriska patienter, samt för Crohn’s sjukdom. Långtidsuppföljning av patienter med psoriasis har visat att cirka 5 % av patienterna som behandlas med ustekinumab utvecklar antikroppar mot läkemedlet, men dessas inverkan på behandlingseffekten är oklar.

Koncentrationsbestämning av ustekinumab kan utgöra ett verktyg för att optimera behandlingen vid otillfredsställande svar. Det långa doseringsintervallet gör att patienter med underhållsbehandling kan förväntas ha serumkoncentrationer nära analysens nedre referensgräns. Det finns ännu inget etablerat terapeutiskt intervall för läkemedlet. Se även FASS-text under preparatnamnet (Stelara) .
Metod:
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) 
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi 
Provtagning:
5 mL i gelrör, gul propp.
Minsta mängd 1 mL serum eller 2 mL helblod.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​
Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:
Ustekinumab, S- : <0,41 µg/mL är negativt (mätområde 0,41 – 100 µg/mL).

Ett terapeutiskt intervall har inte fastställts.
Svarsrutiner:

​Analysen utförs 1ggr/vecka.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30.