Helblod i EDTA-rör för genetisk diagnostik på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport

CMMS

Remiss:

Ange på remissen:

  • Patient-ID: personnummer (alternativt reservnummer och födelsedatum) och namn
  • Provtagningsdatum
  • Provmaterial
  • Beställare: läkarens namn, kombikakod, fullständig adress och eventuell fakturaadress. Ursprungsremittent måste vara synlig
  • Akutsvar: markera i avsedd ruta
  • Biobank: samtycke/ej samtycke till sparande av provet

För att rätt kunna bedöma remissen ange:

  • Önskemål/frågeställning/diagnos
  • Kortfattat kliniska data 
  • Medicinering

Observera! Om flera individer provtas inom samma utredning måste separat remiss skickas för varje individ. Ange på varje enskild remiss släktskapet med indexpatienten.

Provtagning:

Se "ID-kontroll och märkning" samt "Blodprovtagning" (i högermenyn) för generell information kring provtagning.

Förvaring / transport:
Förvaras som helblod. Får ej centrifugeras eller frysas.

Förvara provet i kyl i väntan på transport.

Skickas i rumstemperatur. Kan även skickas med post (helst som 1:a-klassbrev). Skicka i början av veckan. Se "Packning och transport" (i högermenyn) för packningsinstruktioner. 

Skicka provet till följande adress:

DNA-sektionen, CMMS 
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar  remitterande klinik och begär nytt prov.