Dialysvätska, -Dia

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Bikarbonat, dialysvätska
  • Klorid, dialysvätska
  • Natrium, dialysvätska
  • Totalkolsyra, dialysvätska
Rapportnamn: Beställs som dialysvätska, besvaras enligt referensvärdeslistan.
Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av dialysinstrument.
Metod:
Potentiometri
Remiss:
Eleltroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.

Analysen utförs på Södertälje Sjukhus eller lokalt på respektive dialysavdelning inom KUL
Provtagning:
Prov tas direkt ur dialysinstrumentet i en 10 mL spruta utan tillsats.
Undvik att få luft i sprutan. Förslut med plastpropp.
Ange provtagningstid.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur 20-250C, max 8 timmar
  • Får ej skickas i rörpost
Referensintervall:
 Dia-Totalkolsyra  Referensvärde saknas*  mmol/L
 Dia-Natrium  Referensvärde saknas*  mmol/L
 Dia-Klorid  Referensvärde saknas*  mmol/L
 Dia-akt.bikarb  Referensvärde saknas*  mmol/L
 Dia-pH  Referensvärde saknas*  

*Målvärden enligt Läkemedelsverket: ”Tillverkning och hantering av hemodialysvätskor och hemofiltrationsvätskor inom sjukvården”
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Kort tid mellan provtagning och analys ger ett säkrare analysresultat.
Luft i sprutan och stora temperatur växlingar påverkar resultaten för totalkolsyra och bikarbonat.
Totalkolsyra är en beräkning som anger totala mängden bikarbonat i vattenlösning och motsvarar bäst ett titrerat bikarbonatvärde.