Prolaktin, lågmol, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • PRL, lågmolekylärt
  • makroprolaktin
  • makroprolaktinemi
  • prolaktin, lågmolekylärt
Rapportnamn: S-Prolaktin, lågmol
Indikationer / kompletterande analyser:
Förhöjt S-Prolaktin där makroprolaktinemi misstänks (mer info).
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminiscens
Remiss:
Elektronisk eller konsultremiss
Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

Prov kan tas när som helst under dagen. Pga dygnsrytmen för prolaktin kan dock prover tagna inom 3h från uppvaknandet vara falskt förhöjda, vilket bör beaktas vid tolkning av provsvar. Ange alltid provtagningstid.
Det är också viktigt att patienten inte har stressat före provtagningen. Låt patienten sitta minst 15-20 minuter före provtagning.

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:

Enhet: mIE/L
Kvinnor (ej gravida):
<427

Män:
<279

Svarsrutiner:
Analys utförs 3 ggr /vecka under vardagar