Dihydrotestosteron, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: DHT
Rapportnamn: S-Dihydrotestosteron
Indikationer / kompletterande analyser:
För utredning av spädbarn med tvetydiga genitalier, uppföljning av behandling vid 5-alfa-reduktasbrist, utredning av sen pubertet hos pojkar.
Metod:
Kromatografi (LC), masspektrometri
Remiss:
Beställs elektroniskt (eller med konsultremiss).
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar efter provtagning.

Provet förvaras i kyl. Kan skickas i rumstemperatur om ankomst till Klinisk kemi samma dag, annars fryses avhällt serum.
Referensintervall:
Enhet: nmo/L

Referensintervall saknas.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.