Parechovirus

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Serös meningit:
Beställ: Parechovirus-RNA -Csv, -feces 

Misstänkt neonatal parechovirusinfektion:
Provtagning beroende på symtom.
Beställ: Parechovirus-RNA -Csv, -feces, -serum
Provtagning:
Parechovirus-RNA
- blod i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- cerebrospinalvätska (Csv), sterilt provrör Provtagning Csv
- feces, fecesrör, 2-3 skedar Provtagning feces
Förvaring / transport:
​Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Parechovirus-RNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.