Apixaban, akut, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Antitrombotiska läkemedel, Apixaban, akut, P-
  • NOAK (Nya orala antikoagulantia) Apixaban, akut, P-
  • DOAK (Direkta orala antikoagulantia) Apixaban, akut, P-
  • Eliquis
Läkemedelsnamn:
  • Eliquis
Rapportnamn: P-Apixaban, akut
Indikationer / kompletterande analyser:
Eliquis® (apixaban) är en peroral faktor Xa-hämmare, ett så kallat NOAK-preparat. Rutinmässig koagulationsmonitorering anses inte nödvändig men det finns dock vissa situationer när mätning av den antikoagulerande effekten kan krävas

Akutanalys av apixaban (indirekt koncentrationsbestämning baserad på inaktivering av faktor Xa) kan behövas i situationer med blödning, akut trombos, inför akut kirurgi/annat invasivt ingrepp eller vid intoxikation.

Det finns inga tydliga rekommendationer om behandlingsnivåer och förväntade exponeringsnivåer är till stor del baserat på kliniska studier på friska personer. Därför ska tolkning av uppskattad Apixaban koncentration göras försiktigt.

För mer detaljerad information om Apixaban, se råd på: http://www.janusinfo.se/Behandling/Expertradsutlatanden/Aktuella-rekommendationer-och-praktiska-rad-om-orala-antikoagulantia/

Obs! Metoden är osäker för värden < 20 µg/L (<20 ng/mL). Om värden < 20 µg /L vill säkerställas, rekommenderas mätning av plasmakoncentration som beställs som Apixaban, P-. Utförs av Klinisk farmakologi.

För mätning av direkt plasmakoncentration beställs Apixaban, P-. Utförs av Klinisk farmakologi.

Metod:
Kemisk reaktion, fotometri

OBS! Korsreaktion mot LMWH, Rivaroxaban samt Anti Xa.
Remiss:
Beställs elektroniskt (eller med konsultremiss).
Provtagning:
Citratrör 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp (vid behov av rör som drar mindre mängd blod).

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5-10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid.

Provtagning cirka 2-4 timmar efter Apixaban-intag återspeglar i regel maximal plasmakoncentration.
 
Vid icke akuta situationer rekommenderas vanligtvis analys vid dalvärde (ca 12 timmar efter senaste dos)
Förvaring / transport:

Provhantering utanför Karolinska, Solna:
Provet ska centrifugeras inom 60 minuter efter provtagningen för att få trombocytfri plasma. Denna plasma kan användas även för andra koagulationsanalyser.

  • Centrifugeras vid 2000 x g och 15-20 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15-20 ºC i 10 minuter). Plasman överförs till ett plaströr.
    OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.   
  • Vid förvaring längre än 2 timmar fryses avhälld plasma i -70 °C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket, rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress: Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Anna Steckséns Gata 49, 171 64 Solna

Referensintervall:
Enhet: µg/L (ng/mL) 
Som beskrivet ovan, så är förväntade behandlingsnivåer framförallt baserade på resultat från kliniska studier på friska.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen, dygnet runt
svar vanligen inom 90 minuter från ankomst till labb.
Ackreditering:
Ja
Kommentar: