Aquaporin-4-ak, NMO (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • AQP4
  • neuromyelit
  • MS
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om Neuromyelitis optica (NMO). Differentialdiagnostik mellan NMO och Multipel Skleros (MS).

Tilläggsinformation

Neuromyelitis optica (NMO), även kallad Devics sjukdom, har länge ansetts vara en variant av multipel skleros (MS). Senare års karakterisering av sjukdomen och bakomliggande immunpatologi visar att neuromyelitis optica är en egen entitet bland de autoimmuna sjukdomarna. Upptäckten av en specifik autoantikropp (NMO-IgG-antikropp), som är riktad mot astrocyternas vattenkanaler, akvaporin-4, har inneburit att man säkrare kan diagnostisera och definiera neuromyelitis optica och särskilja sjukdomen från MS. Analysen bedöms ha en känslighet om ca 70-80% och en hög specificitet ≥90% vid optikusneurit tillsammans med transversell myelit.
 
Ensidig optikusneurit och myelit är obligat vid neuromyelitis optica men också vanligt vid MS. Sjukdomsförlopp, prognos och behandling vid NMO skiljer sig från MS. Skoven av optikusneurit och myelit ger ofta kvarstående funktionförluster och prognosen är dålig. Tidig diagnos och terapeutisk intervention är avgörande. Vanligtvis ger NMO svår symmetrisk tetra- eller paraplegi, skarp nivå av känselnedsättning nedanför lesionen och blås- och tarmdysfunktion. MS-myelit ger oftare mer diskreta och asymmetriska bortfall. Symtomgivande lesioner utanför synnerv och ryggmärg är sällsynta vid neuromyelitis optica.
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
Provtagning:
5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL serum eller 2 mL helblod.

Barn: Kapillärprovtagning, minsta mängd 300 µL serum.
Svarsrutiner:
Analysen utförs varannan vecka. Svar ges vanligtvis inom 10 dagar.
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30