HIV, hepatit B och hepatit C konfirmationstester

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Konfirmerande och eller kompletterande analyser är endast beställningsbara av andra laboratorier. Förutsätter att screeningtest (primärdiagnostk) är utfört av inskickande laboratorium.

Beställ: Hepatit B HBsAg-konfirmation (neutralisation)
Beställ: Hepatit C (HCV)-konfirmation
Beställ: HIV-konfirmation
Remiss:
Kan endast beställas på pappersremiss Klinisk mikrobiologi.

Var god ange instrument och erhållet värde på screeningtest vid primärdiagnostiken på det egna laboratoriet.
Provtagning:
Hepatit B HBsAg-konfirmation
Neutralisation kräver minimum 800 µL serum.
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Hepatit C (HCV)-konfirmation
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

HIV-konfirmation
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
HIV-konfirmation: Konfirmation av antikroppar utförs vanligen varje vardag. Vid negativt utfall görs analys av HIV p24-Ag som utförs 2 gånger per vecka.

Hepatit B HBsAg-konfirmation (neutralisationstest): Utförs vanligen 2-3 gånger per vecka.
Hepatit C (HCV)-konfirmation: Utförs vanligen 1 gång per vecka.
Ackreditering:
​För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se Information om ackrediterade tjänster.​​