1:a trimester screening/KUB-test

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • KUB
  • PAPP-A
  • beta-HCG
  • Downs
  • trisomi 21
Rapportnamn: Beställs som 1:a trimester screening/KUB-test, besvaras som S-PAPP-A och S-beta HCG fritt.
Indikationer / kompletterande analyser:
PAPP-A och beta HCG fritt används tillsammans med resultatet från nackuppklarning (NUPP) för beräkning av risken för trisomi 21 i 1:a trimestern. Prover tas i graviditetsvecka 9-13.

Vid besök på ultraljudsmottagning kombineras ultraljudsresultaten med de biokemiska resultaten och risken för trisomi 21 beräknas med hjälp av en licentierad mjukvara. Mödravårdcentraler bör ansluta sig till kvalitetssäkrade ultraljudsenheter innan kontakt med laboratoriet.
Metod:
Immunkemi, fluorescens
Remiss:
Klinisk kemi, KUB-test
Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

  • Vänd röret försiktigt 5 ggr omedelbart efter fyllning. Låt gelröret stå i 30 minuter så att blodet hinner koagulera fullständigt. Om provet anländer till laboratoriet inom 4 timmar behövs ingen centrifugering  
  • Centrifugering: 10 min 1700-2000g
Förvaring / transport:

Prover som anländer samma dag till lab: Förvara det centrifugerade röret i kyl i väntan på transport. Provet kan skickas i rumstemperatur om ankomst till Klinisk kemi är samma dag som provtagning (inom 8 h).

Prover som anländer till lab nästkommande dag eller senare än 1 dygn efter provtagning: Häll av serum till ett avhällningsrör utan tillsats. Märk röret med "Serum" och identitet/streckkod. Förvaras i kyl (2–8°C) i väntan på transport (max 2 dygn). Prover skickas i kyltransport eller fryst (ex. med kolsyreis).

Prover som anländer till lab senare än 3 dygn efter provtagning: Avhällt serum (se ovan) ska skickas fryst. Vid postbefordran ska serum alltid skickas fryst (t.ex. med.kolsyreis) och vara fryst vid ankomst till lab. 

Referensintervall:
Saknas.
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar (mån-fre) dagtid.
Ackreditering:

​Nej