Heparin,LMWH(aFXa), P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • AntiFXa,LMWH
  • Anti faktor Xa, LMWH
Rapportnamn: P-Heparin,LMWH(aFXa)
Indikationer / kompletterande analyser:
Monitorering av behandling med LMWH (lågmolekylärt heparin).
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:
Beställs elektroniskt (eller med konsultremiss).
Provtagning:
Citratrör 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp (vid behov av rör som drar mindre mängd blod).

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid.

Provtagning 3-4 timmar efter subcutan injektion av LMW-heparin återspeglar i regel maximal plasmakoncentration.

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning kan ske inom Stockholmsregionen på följande provtagningsenheter:
Förvaring / transport:

Utförs som akutanalys på Klinisk kemi och KUL 24Sju vid följande sjukhus:
Danderyds sjukhus, Karolinska Huddinge, Karolinska Solna och Södersjukhuset.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provhantering utanför dessa sjukhus:
Provet ska dubbelcentrifugeras inom 1 timme efter provtagningen för att få trombocytfri plasma. Denna plasma kan användas även för andra koagulationsanalyser.

  • Centrifugeras vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC i 10 minuter). Plasman överförs till ett plaströr.
    OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. 
  • Centrifugera plasman igen vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC i 10 minuter).  Plasman överförs till ett nytt plaströr. Obs! Lämna alltid minst 5 mm plasma ovanför botten, för att undvika tillblandning av trombocyter.
  • Vid förvaring längre än 2 timmar fryses avhälld plasma i -70 °C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket, rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress: Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Anna Steckséns Gata 49, 171 64 Solna

Referensintervall:
Enhet: kIE/L

Terapiområde, se FASS.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja