Kromosomanalys, hematologi

Klinisk genetik

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om leukemi eller annan sjukdom med förvärvad kromosomavvikelse i benmärg/blod. Uppföljning av hematologisk malignitet.
Metod:

Cellodling och cytogenetik, benmärg Kromosomer analyseras i mitosfasen av cellcykeln. Benmärgsceller odlas i odlingsmedium under kort tid. Tillsats av colcemid stoppar cellens fortsatta delning under metafasen i mitos, varefter kromosomerna prepareras.

Cellodling och cytogenetik, perifert blod kan användas istället för benmärg under förutsättning att tillräckligt mycket patologiska celler finns. Principen är då samma som för benmärgsceller.

Remiss:
Elektronisk beställning i Take Care: "Karyotyp - Kromosomanalys - Benmärg" och/eller "Kromosomanalys- Leukemi - Blod"
Pappersremiss: "Klinisk genetik - Generell" finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ".
Provtagning:

Kontakta Klinisk genetik före provtagning: tel 08-517 708 44
Prov skall vara laboratoriet tillhanda före 14.00 på provtagningsdagen.

Kromosomanalys benmärg: Centrifugrör innehållande odlingsmedium, beställs från Klinisk genetik och förvaras frysta fram till provtagningen.  Skall vara 37°C vid provtagningstillfället. 10 droppar benmärg.

Förvaras i 37°C efter provtagning i väntan på transport.

Kromosomanalys perifert blod: Rör med tillsats av Na-heparin, vuxen 10 mL, barn 2-5 mL.

Förvaring / transport:
Prov transporteras i rumstemperatur direkt till Klinisk genetik.
Svarsrutiner:
Akuta prover: 1 vecka
Icke akuta prover: 2-4 veckor
Ackreditering:
Ja