Hemoglobin, X (diverse)-

Klinisk kemi

Rapportnamn: X-Hemoglobin
Indikationer / kompletterande analyser:

​Uppskattning av betydande hemoglobinförekomst (>2g/L) i andra kroppsvätskor än blod och plasma.
Observera att hemoglobinkoncentrationen överskattas i grumliga prover. I klara men missfärgade prover kan hemoglobinkoncentrationen både över- och underskattas.

Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:
Beställs elektroniskt (eller konsultremiss).

Ange vilken kroppsvätska i rutan för provtagarens kommentar.

Observera att fritt Hb i plasma endast kan beställas med konsultremiss, se Hemoglobin, plasma, P-.
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp
Förvaring / transport:
Som B-Hemoglobin (Hållbarhet upp till 2 dygn i rumstemperatur eller kylt.).
Referensintervall:
Inget referensintervall framtaget.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej