Hemoglobin, X (diverse)-

Klinisk kemi

Rapportnamn: X-Hemoglobin
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:
Beställs elektroniskt (eller konsultremiss).

Ange vilken kroppsvätska i remisskommentaren.

Observera att fritt Hb i plasma endast kan beställas med konsultremiss, se Hemoglobin, plasma, P-.
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp
Förvaring / transport:
Som B-Hemoglobin (Hållbarhet upp till 2 dygn i rumstemperatur eller kylt.).
Referensintervall:
Inget referensintervall framtaget.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.