Hemoglobin, plasma, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: fritt Hemoglobin, plasma
Rapportnamn: P-Hemoglobin, plasma
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:
Konsultremiss (kan ej beställas elektroniskt).
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp

Till Klinisk kemi inom 1 timme.
Får ej skickas med rörpost.
Förvaring / transport:
Till Klinisk kemi inom 1 timme.
Får ej skickas med rörpost.

Hållbarhet för ocentrifugerat rör maximalt 2 timmar i rumstemperatur. Om provet beräknas anlända till Klinisk kemi senare än 1 timme efter provtagning, ska röret centrifugeras vid minst 1300g i 10 minuter och plasma föras över i rör utan tillsats.
Hållbarhet för centrifugerat prov 2 dygn i rumstemperatur eller kylt.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.