Testosteron, känslig, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Testosteron känsl.
Indikationer / kompletterande analyser:
Pubertetsutredning av pojkar.
Misstänkt hyperandrogenism hos kvinnor, t.ex. vid hirsutism.
Metod:
Kromatografi (LC), masspektrometri
Remiss:
Beställs elektroniskt eller på
Klinisk kemi, special 
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Provet rekommenderas att tas kl 07-10 på grund av dygnsvariationen.

Ange provtagningstid samt om patienten varit fastande. 

Patienten rekommenderas att vara fastande före provtagning. Lägre nivå av testosteron kan ses upp till 3 timmar efter födointag. 
Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras och skickas i rumstemperatur eller kylt om ankomst till Klinisk kemi senast påföljande dag. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:
Enhet: nmol/L

Kvinnor:
0-5 år  0,1-0,4 
6-9 år 0,2-0,5 
10-18 år  0,5-1,8 
19-49 år < 2,7 
≥ 50 år  < 2,5 

Män:
0-9 år  0,1-1,0 
10-12 år  0,2-15 
13-14 år  0,2-22 
15-16 år  1,4-30 
17-19 år  4,2-30 
≥ 20 år  10-30 

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Metoden är främst avsedd för prover < 3 nmol/L.