Hepatit E

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Akut hepatit
Beställ: Hepatit E IgG-Ak -S
Beställ: Hepatit E IgM-Ak -S
Beställ: Hepatit E-RNA -S
Provtagning:
Provtagning utförs enligt Sahlgrenska universitetssjukhusets provtagningsanvisningar

Hepatit E IgG-Ak, Hepatit E IgM-Ak
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Hepatit E-RNA
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt ordinarie rutin till Karolinska Universitetslaboratoriet. Klinisk mikrobiologi registrerar beställningen och vidarebefordrar provet till Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Svar lämnas av Karolinska Universitetslaboratoriet Klinisk mikrobiologi inom 2 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​