Hepatit D

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Akut eller kronisk hepatit B-infektion där misstanke om dubbelinfektion med hepatit D föreligger
Beställ: Hepatit D-Ak
Beställ: Hepatit D-RNA, kvant

Tilläggsinformation

Samtidig hepatit B-infektion är en förutsättning för hepatit D-infektion. Hepatit D virus överförs antingen till hepatit B bärare (superinfektion) eller tillsammans med hepatit B (coinfektion).
Provtagning:
Hepatit D-Ak
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Hepatit D-RNA, kvant 
- blodprov i EDTA-rör, lila propp
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

För hepatit D-RNA, kvant bör EDTA-röret helst nå laboratoriet inom 24 timmar. I undantagsfall kan en transporttid upp till 48 timmar accepteras. Om provresultatet ska jämföras med tidigare resultat bör provtagning och transportförhållanden i sådana fall standardiseras.
Svarsrutiner:
Svar lämnas inom 10 vardagar.