Fria lätta kedjor, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • FLC-K
  • FLC-L
Rapportnamn: Beställs som FLC. Besvaras som P/S-FLC-K, P/S-FLC-L, P/S-FLC-KVOT.
Indikationer / kompletterande analyser:
Vissa patienter med myelom (1-5 %), sekundär amyloidos och andra s.k. immun-dyskrasitillstånd utsöndrar så små mängder av monoklonalt immunglobulin eller fria lätta immunglobulinkedjor (FLC) att det inte går att mäta med vanlig immunkemisk metodik.

I majoriteten patienter med s.k. icke-sekretoriska myelom och vid sekundär amyloidos kan man nu med ny immunologisk teknik påvisa patologiska mängder av FLC i serum med abnorm kappa/lambda kvot (FLC-kvot).
Metod:
Immunkemi, nefelometri
Remiss:
Konsultremiss
Provtagning:
Serumrör med gel, gul propp.
Förvaring / transport:
Se anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
 
Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:
Enhet: mg/L
P/S-FLC-K 6,7-22,4
P/S-FLC-L 8,3-27,0

Kvot:
P/S-FLC-KVOT 0,31-1,56
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.