M-komponent-uppföljning, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Beställs som M-komp uppföljning. Besvaras med ingående analyser (S-IgG, S-IgA och S-IgM)
Indikationer / kompletterande analyser:
Uppföljning av känd M-komponent i serum. För hematologiska kliniker.
Metod:
Immunkemi, nefelometri
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:
Konsult
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
 
Provtagning vid Kryoglobulinemi:
Använd serumör med koagulationsaktivator, röd propp och förvara i 37 ºC, se Provtagning vid Kryoglobulinemi.
Förvaring / transport:
Se anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:
Bedömning av laboratorieläkare
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja