Missbruksläkemedel, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Läkemedelsnamn:
  • Lyrica U-
  • Palladon U-
  • Ketalar U-
  • Neurontin U-
  • Imovane U-
  • Concerta U-
  • Ritalin U-
  • Ketogan U-
  • Durogesic U-
  • Leptanal U-
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, intoxikation
Metod:
Analyseras med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-HRMS).

Vid analys av missbruksmedel mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens utspädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

I metoden ingår: dextrometorfan, dihydrokodein, gabapentin, hydrokodon, hydromorfon, ketamin, meprobamat, petidin (meperidin), pregabalin, zopiklon, zolpidem, metylfenidat och metaboliten ritalinsyra, ketobemidon, efedrin, fentanyl
Remiss:
 

Missbruksmedel, Klinisk farmakologi

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare


Missbruksläkemedel beställs som grupp, inte som enstaka analyser.
Missbruksläkemedel som inte ingår i denna grupp kan finnas som egna provtagningsanvisningar, t.ex. amfetamin, bensodiazepiner och morfin.
Provtagning:
Övervakad provtagning
10 ml urinrör med gul kork skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida
 Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.
Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.
Förvaring / transport:
Förvara provet i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.