Missbruksläkemedel, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Läkemedelsnamn:
  • Lyrica U-
  • Palladon U-
  • Ketalar U-
  • Neurontin U-
  • Imovane U-
  • Concerta U-
  • Ritalin U-
  • Ketogan U-
  • Durogesic U-
  • Leptanal U-
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, intoxikation
Metod:
Screening utförs med LC-HRMS-teknik (Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometry). Metoden har en mycket hög selektivitet. Verifiering utförs därför ej rutinmässigt, men kan utföras på kundens begäran.

Vid analys av missbruksmedel mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens utspädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

I metoden ingår; dextrometorfan,; dihydrokodein, gabapentin, hydrokodon, hydromorfon, ketamin, meprobamat, petidin (meperidin), pregabalin, zopiklon, zolpidem, metylfenidat och metaboliten ritalinsyra, ketobemidon, efedrin, fentanyl
Remiss:
 

Missbruksmedel, Klinisk farmakologi

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare


Missbruksläkemedel beställs som grupp, inte som enstaka analyser.
Missbruksläkemedel som inte ingår i denna grupp kan finnas som egna provtagningsanvisningar, t.ex. amfetamin, bensodiazepiner och morfin.
Provtagning:
Övervakad provtagning
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida
 Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.
Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.
Förvaring / transport:
Förvara provet i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.
Ackreditering:

​Nej