Missbruksläkemedel och växtdroger, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Läkemedelsnamn:
  • Lyrica U-
  • Palladon U-
  • Ketalar U-
  • Neurontin U-
  • Imovane U-
  • Concerta U-
  • Ritalin U-
  • Ketogan U-
  • Durogesic U-
  • Leptanal U-
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, intoxikation
Metod:
Screening utförs med LC-HRMS-teknik (Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometry). Metoden har en mycket hög selektivitet. Verifiering utförs därför ej rutinmässigt, men kan utföras på kundens begäran.

Vid analys av missbruksläkemedel mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens utspädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

I metoden detekteras: atopin, dextrometorfan, efedrin, fentanyl, gabapentin, hydrokodon, hydromorfon, katinon, ketamin, ketobemidone,  metylfenidat, mitragynin, pregabalin, psilocin, ritalinsyra, zopiklon, zolpidem-fenyl-4-karboxylsyra
Remiss:
Missbruksmedel, Klinisk farmakologi
(För företagsprover remiss Drogtest för arbetslivet)

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare

Missbruksläkemedel och växtdroger, U- beställs som grupp, inte som enstaka analyser.
Missbruksläkemedel som inte ingår i denna grupp kan finnas som egna provtagningsanvisningar, t.ex. amfetamin, bensodiazepiner och morfin.
Provtagning:
Övervakad provtagning
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida
Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.
Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.
Förvaring / transport:
Förvara provet i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.
Ackreditering:

​Ja