Missbruksläkemedel och växtdroger, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Läkemedelsnamn:
  • Lyrica U-
  • Palladon U-
  • Ketalar U-
  • Neurontin U-
  • Imovane U-
  • Concerta U-
  • Ritalin U-
  • Ketogan U-
  • Durogesic U-
  • Leptanal U-
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, intoxikation
Metod:
Screening utförs med LC-HRMS-teknik (Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometry). Metoden har en mycket hög selektivitet. Verifiering utförs därför ej rutinmässigt, men kan utföras på kundens begäran. Verifiering utförs med LC-HRMS-teknik (Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometry).

Vid analys av missbruksläkemedel mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens utspädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

I metoden detekteras: atopin, dextrometorfan, efedrin, fentanyl, gabapentin, hydrokodon, hydromorfon, katinon, ketamin, ketobemidone,  metylfenidat, mitragynin, pregabalin, psilocin, ritalinsyra, zopiklon, zolpidem-fenyl-4-karboxylsyra
Remiss:
Missbruksmedel, Klinisk farmakologi
(För företagsprover remiss Drogtest för arbetslivet)

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare

Missbruksläkemedel och växtdroger, U- beställs som grupp, inte som enstaka analyser.
Missbruksläkemedel som inte ingår i denna grupp kan finnas som egna provtagningsanvisningar, t.ex. amfetamin, bensodiazepiner och morfin.
Provtagning:
Övervakad provtagning
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida
Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.
Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.
Förvaring / transport:
Förvara provet i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.
Ackreditering:

​Ja