Cytokiner

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Interleukiner
  • Kemokiner
Indikationer / kompletterande analyser:
Metoden används mestadels för olika forskningsstudier.

Ett stort antal cytokiner/kemokiner finns att beställa, varav flertalet analyter kan kombineras och analseras samtidigt i ett prov. Analysen är främst avsedd för forskning och proverna analyseras i batch. Kontakta laboratoriet för diskussion om enskilda cytokiner kan kombineras.

Muliplexa cytokinanalyser
Metod:
Mulitplexteknik

Tekniken kan användas för att koncentrationsbestämma cytokiner i supernatanter från cellkultur, i serum och i plasma t.ex.
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
eller
Konsultremiss
Provtagning:
Beställning:
Kontakta laboratoriet före provtagning,
telefon 08-585 813 70

5 mL i gelrör, gul propp alternativt 5 mL i EDTA rör, lila propp. Minsta mängd 100µL.
Förvaring / transport:
Låt prov stå 30 minuter, centrifugera därefter 10 min vid 1000g.
Avskilj serum/plasma och frys provet i > - 20ºC, vid förvaring i mer än några dagar ska förvaring ske i -80ºC.

Supernatant från cellkultur:
centrifugera provet genast och frys provet i > - 20ºC, vid förvaring i mer än några dagar, ska förvaring ske i -80ºC. 

Proverna ska förvaras i plaströr.
Svarsrutiner:
Svar enligt överenskommelse