Muskelspecifikt tyrosinkinas-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • MuSK-ak
  • Myasteni
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke och uppföljning av Myastenia Gravis där antikroppar mot Acetylkolinreceptor (AChR) inte kan påvisas.

Tilläggsinformation

Cirka 80-90 % av patienterna med Myastenia Gravis är positiva för AChR-ak. Bland de anti-AChR seronegativa patienterna uppvisar ca 50 % antikroppar mot muskel-specifikt tyrosinkinas (MuSK), vilket stödjer diagnosen Myastenia Gravis. Antikroppar mot MuSK utgörs fr.a. av IgG4.

Den kliniska bilden för patienter med antikroppar mot MuSK skiljer sig något från patienter med antikroppar mot AChR. Patienter med anti-MuSK är främst kvinnoroch har företrädesvis symptom i form av muskelatrofi i bulbär muskulatur, andningsmuskulatur, nackmuskler samt tungan. Antikroppstitern av MuSK antikroppar har också, till skillnad mot AChR antikroppar, en korrelation till sjukdomens svårighetsgrad.
Metod:
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
Provtagning:
5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL.
Förvaring / transport:
Om provet ska skickas med post ska endast serum skickas.

Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:
<0,4 E/mL
Positiva prover svaras med 0,4- >12 E/mL

Vid önskemål om utvidgad kvantifiering för resultat >12 E/mL v.g. kontakta laboratoriet.
Svarsrutiner:
Analysen utförs normalt varannan vecka.
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30