Logopedi Solna - Remissinformation

På Logopedmottagningen utförs inte utredning och behandling av läs- och skrivsvårigheter, stamning eller afasi.

I vissa fall behöver läkarbedömning eller utredning vara genomförd innan remiss skrivs till Logopedmottagningen tex för alla personer med könsdysfori eller barn med ät och sväljsvårigheter.

Som standard skall remisser till oss skickas elektroniskt via journalsystemet Take-Care.

Om remitterande instans ej är ansluten till Take-Care skickas pappersremisser till följande adresser: 
För Huddinge: Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinsk enhet Logopedi Huddinge M65, 141 86 Stockholm.
För Solna: Karolinska Universitetssjukhuset, ME Logopedi Solna N1:00, 171 76 Stockholm.